Archiwum: przepisy

przepisy

Pomocne rady w pozyskaniu pozwolenia na posiadanie śmieci

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wyraźnie twierdzi, ze ktokolwiek, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie wpływać na otoczenie, jest zmuszony do zapobiegania takiemu oddziaływaniu i do zapłacenia wydatków z tym związanych, a dodatkowo, jeżeli już dojdzie do zanieczyszczenia otoczenia, to ponosi koszty anulowania następstw takiego zanieczyszczenia.

(więcej…)