Różnice między zawodami związanymi z prawem, możliwości i ograniczenia prawników oraz adwokatów.

Wiele osób miało już okazję skorzystać z porad prawnika czy adwokata, ich wsparcie jest niezbędne w niejednej sytuacji. Przeważnie słowa te stosuje się zamiennie, niekiedy może się też pojawić określenie radca prawny, i dla większości ludzi wszystkie te określenia znaczą dokładnie to samo. Lecz w praktyce różnice między nimi są, i to dość znaczne, z tego też powodu warto się z nimi choć pobieżnie zapoznać.

Prawo

Autor: Karolina van Schrojenstein Lantman – Orlinska
Źródło: http://www.flickr.com
Nie wiadomo bowiem nigdy, kiedy i w jakich okolicznościach trzeba będzie skorzystać z pomocy którejś z tych osób, i w takim przypadku dobrze będzie się orientować, co da się od nich dostać. Wspólną cechą prawników i adwokatów jest to, że w pierwszej kolejności muszą zakończyć oni pełne studia prawnicze i mieć zrobione magisterium. Przy prawniku w zasadzie to wystarczy, bo mając ukończone studia może on otworzyć swoją kancelarię prawniczą i rozpocząć udzielanie porad. Pamiętać przy tym należy, że zawód ten nie jest uregulowany przepisami, nie podlega on też żadnemu nadzorowi, więc prawnik w Warszawie nie musi na przykład mieć ubezpieczenia OC od swojej działalności.

Niezwykle istotne jest też to, że prawnik nie będzie mógł występować oficjalnie na rozprawach, dopuszczalne są jedynie wyjątkowe przypadki, kiedy będzie to możliwe. Aby móc to robić, dana osoba musi być adwokatem, który ma najwyższy stopień wśród prawniczych zawodów. Aby zostać adwokatem trzeba ukończyć odpowiednie szkolenie, zdać pozytywnie egzamin i uzyskać wpis na listę adwokatów.

Czy nasz tekst wydaje Ci się intrygujący? Pragniesz zgłębić więcej wiadomości na zbliżony temat? Więc idź tu busy do niemiec dolny śląsk i czytaj nowy wątek.

Potrzeba do tego ciężkiej, wieloletniej pracy, ale na zakończeniu tej drogi czekają bardzo duże możliwości. Adwokaci mają najszersze uprawnienia, w praktyce mogą prowadzić sprawy przed wszystkimi sądami, nie będą także mieli ograniczeń wiążących się z rodzajem prowadzonych spraw. Adwokaci działają zawsze na swój rachunek, otwierając kancelarie, i obowiązują ich bardzo ścisłe zasady etyki zawodowej. Niezwykle istotne dla ich klientów jest również to, że muszą oni wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC, jakie gwarantuje odszkodowanie w przypadku jakiś zaniedbań.