Certyfikat dla produktów wywożonych do Federacji rosyjskiej

Zgodnie z żądaniami Federacji Rosyjskiej większa część artykułów, jakie będą wprowadzenie do obrotu na obszarze Rosji powinny zostać poddane certyfikacji.

Jest to tzw. GOST R. Obowiązek ten tyczy się producentów wyrobów konsumenckich, takich jak żywność, kosmetyki i zabawki. Także przedsiębiorstwa oferujące przedmioty elektryczne będą musiały spełnić wymogi bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Wszystkie produkty eksportowane na rynek Rosji zależnie od charakteru towaru poddawane są obligatoryjnej albo dobrowolnej certyfikacji.

Czy masz ochotę zgłębić wątek opisany w tym artykule? Jeśli się z tym zgadzasz, to czytaj pod adresem kolejne ciekawe treści.

Certyfikacja jest prowadzona przez jednostki posiadające odpowiednią akredytację, a certyfikat – przejrzyj- www.certificator.eu/en/certification/gost-r.html – uzyskany w tym procesie będzie podstawą wprowadzania do obrotu i zaświadczeniem koniecznym przy odprawie celnej.

Certyfikat GOST R – jest to jeden z kluczowych dokumentów, który będzie wymagany między innymi przez rosyjskie służby celne przy eksporcie artykułów na terytorium FR. Certyfikat ten potwierdza zgodność produkcji z aktualnymi normami GOST. W oparciu o normy GOST przeprowadzane są stosowne badania, których celem będzie potwierdzenie bezpieczeństwa badanego artykułu na zgodność z konstytuowanymi dla niego standardami. Certyfikat GOST R może dotyczyć wysyłki pojedynczej bądź produkcji taśmowej zależnie od rocznej wielkości eksportu. Dla wysyłki pojedynczej Certyfikat Zgodności partii jest zaświadczeniem handlowym obowiązującym dla jednej partii wysyłki, dla przykładu dla wskazanej ilości jednego typu produktu.

Ów rodzaj certyfikatu zalecany jest przy doraźnym eksporcie do Federacji rosyjskiej. Może być on wykorzystywany tylko wtedy, kiedy można dowieść, kto będzie importerem w Federacji rosyjskiej na podstawie kontraktu czy też faktury.