Jakie wymagania wypada spełniać, aby pracować jako tłumacz przysięgły i kto zdoła nim zostać?

Tłumacz przysięgły to osoba, która wykonuje tłumaczenia zarówno dla jednostek prywatnych, jak również na potrzeby organów państwowych, takich jak sąd albo prokuratura. Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, specjalizuje się w różnego rodzaju tłumaczeniach, takich jak na przykład dokumenty urzędowe, procesowe, zarazem może poświadczać o poprawności tłumaczeń realizowanych poprzez inne osoby.

tłumacz w pracy

Autor: Joshin Yamada
Źródło: http://www.flickr.com
Zawód tłumacza przysięgłego jest aktualnie regulowany poprzez ustawę o zawodzie tłumacza przysięgłego, która wiąże od 2005 roku (17 stycznia). Tłumaczem przysięgłym może zostać jednostka, jaka spełnia pewne, wskazane warunki. Musi posiadać obywatelstwo polskie czy obywatelstwo jednego z państw UE czy też państw członkowskich EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu). Musi także mieć pełną zdolność do czynności prawnych i naturalnie znać język polski. Do tego aspirant na tłumacza przysięgłego ma obowiązek ukończyć studia wyższe, a także zdać test na tłumacza przysięgłego.

Egzamin ten jest realizowany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną oraz włącza dwie części. Podczas pierwszej części testu wykonuje się pisemne tłumaczenie z języka obcego na język polski oraz z języka naszego na język obcy, za to w czasie drugiej części testu wykonuje tłumaczenie ustne. By spokojnie zdać egzamin oraz pracować jako tłumacz przysięgły języka ukraińskiego Warszawa, powinno się dostać dodatni wynik z obu części egzaminu (tłumacz przysięgły ukraińskiego warszawa).

Jeśli zaintrygowała Cię ta kwestia, szybko sprawdź link złożyłam wypowiedzenie czy mogę iść na zwolnienie lekarskie a poznasz znacznie więcej danych, które na pewno wywołają u Ciebie śliczny uśmiech.

Po zdaniu testu pozostaje się wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych i otrzymuje się zezwolenie na realizowanie zawodu tłumacza.

tłumaczenia, tłumacze

Autor: Elizabeth Krumbach Joseph
Źródło: http://www.flickr.com
Zawód tłumacza przysięgłego cieszy się znaczną renomą i mnóstwo jednostek jest zainteresowanych profesją w owej branży. Teraz już wiesz, jakie winieneś spełniać wymagania, żeby zostać tłumaczem przysięgłym i w jaki sposób wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego. Wskazane jest również pamiętać, że jednostka chcąca pracować jako tłumacz, musi także znamionować się pewnymi zaletami i cechami, takimi jak na przykład ogromna odpowiedzialność, staranność, ciągłe doskonalenie swoich umiejętności językowych oraz uczciwość.