Kto to jest aktuariusz i gdzie znajduje zatrudnienie? Na czym właściwie polega jego działalność, w czym powinien być najlepszy?

Aktuariusz jest profesjonalistą w dziedzinie matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Zatrudniany jest głównie przez firmy ubezpieczeniowe. Używając metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, oblicza ryzyko przypadków losowych i wielkość związanych z tym składek ubezpieczeniowych, oblicza wielkość tzw. rezerw finansowych i stwarza tablice wymieralności.

aktuariusze pozują do zdjęcia

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusz posiada wiedzę m.in. z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, matematyki finansowej istatystki. Zna się także świetnie na teorii ryzyka, demografii oraz rachunkowości ubezpieczeniowej. Musi znać bardzo dobrze różne akty oraz przepisy, jak ksr 6. Właściwym, lecz nie jedynym, miejscem zatrudnienia aktuariusza pozostaje firma ubezpieczeniowa. Aktuariusze zatrudniani są wszędzie tam, gdzie konieczni są fachowcy od oceny ryzyka, szczególnie w instytucjach finansowych. Każdy z zakładów ubezpieczeń, wedle ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ma obowiązek powołania aktuariusza. W sytuacji ubezpieczeń na życie aktuariusz odpowiada za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaś w przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych niezbędna jest jego opinia zamieszczona w sprawozdaniu rocznym.

Innym miejscem zatrudnienia aktuariuszy pozostają instytucje które zarządzają planami emerytalnymi. Aktuariusz kontroluje i przygotowuje aktywa planu, tak ażeby starczały na pokrycie zobowiązań, określa roczne oraz wieloletnie koszty planu oraz właściwą wysokość składki. Podsumowując, aktuariusze powinni pracować we wszystkich instytucjach finansowych które zarządzają ryzykiem. Powinni wspierać firmy konsultingowe, udzielając porad w temacie podejmowania decyzji finansowych. Zatrudnieni w działach aktuarialnych w szczególności pomagają zaprojektować programy emerytalne, a w trakcie ich działalności wyceniają aktywa i zobowiązania.

Prawnik

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
Aktuariusze są w stanie także oszacować koszt różnego typu ryzyka w działalności przedsiębiorstw. Mogą również być zatrudnieni w instytucjach państwowych związanych przykładowo z systemem ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnych. Ponadto aktuariusze znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie konieczne jest rozwiązywanie problemów finansowych oraz statystycznych, czyli banki i firmy inwestycyjne, wielkie korporacje lub związki zawodowe. Jak widać więc, zawód to specyficzny, lecz jakże potrzebny w wielu dziedzinach, gdzie liczy się ktoś, kto potrafi analizować, szacować, a co najważniejsze dokładnie liczyć. Wszystko to skutkuje dokładnym prognozowaniem, tak niezbędnym w tych niepewnych czasach.