Czym jest deklaracja zgodności Unii Celnej?

Na terenie trzech państw – Białorusi, Kazachstanu oraz Rosji – ma moc prawną pewien, oficjalny dokument, mający na celu potwierdzić najwyższą jakość towarów, które są przewożone na obszar danego składu Unii Celnej.

billete

Autor: SleepyCat Photography
Źródło: http://www.flickr.com
By producenci mogli wjechać z dostawą między innymi do Federacji Rosyjskiej, artykuły wiezione mają za obowiązek spełniać niektóre wymogi.
deklaracja eac

Źródło: pixabay.com
certyfikat zgodności unii celnej to obowiązkowy oraz wymagany na terenie wszystkich trzech państw członkowskich dokument (http://happytree.com.pl/). Jego zawarcie zakładało przede wszystkim odwołanie się od swoistych problemów, takich jak obowiązkowa certyfikacja dotycząca handlu czy też zmniejszona ilość technicznych procedur, które także są obowiązkowe w trakcie importu i eksportu na obszarze Unii Celnej. Dokument (zobacz pisemna umowa na niszczenie) uzyskać można na jeden przejazd lub też całą partię – od tego jest zależna cena, którą trzeba uiścić, by dostać potwierdzenie. Za jego pomocą potwierdzić można bezpieczeństwo i jakość partii, które eksporterzy i producenci chcą dostarczyć do Białorusi, Kazachstanu albo Rosji. Certyfikat otrzymuje się na pewien czas, jednak maksymalny okres wydawanego certyfikatu wynosi pięć lat lub mniej, po upływie danego czasu należy ponownie ubiegać się o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
deklaracja eac działa na podstawie określonych przepisów w Technicznej Unii Celnej. Jest to dla wielu eksporterów korzyść, za pomocą której nie muszą obowiązkowo ubiegać się o trzy inne dokumenty w każdym ze wspomnianych krajów.

Ów deklaracja sprawia także, iż znacznie skraca się czas przejścia procedur. Dla firm zdobycie certyfikatu jest dodatkową reklamą, poświadczającą wysoką jakość ich towarów, co przyciąga dodatkowych klientów w danych państwach.