PIT 38 – w jakich sytuacjach powinniśmy go wysłać do US?

W dzisiejszych czasach wyszukanie interesujących metod otrzymania przez nas dodatkowych środków pieniężnych stało się nieodzownością. Żyjemy bowiem w względnie niestabilnych czasach, dlatego też wynalezienie odpowiedniego źródła sponsorowania własnych działań jest czymś zupełnie usprawiedliwionym.

Rozliczenie podatku PIT

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Jednym z takich sposobów, który na pewno cieszy się dużą popularnością są transakcje giełdowe. Jak najbardziej, na samym początku wymaga to od nas pewnych nakładów na edukację, jednak przyszłe sukcesy finansowe niejednokrotnie są warte swojej ceny.

Dla wielu z nas stanowi to świetne źródło zdobycia ponadprogramowych zysków. Niemniej jednak, nasze państwo bardzo restrykcyjnie traktuje osiąganie przez nas zysków właśnie w ten sposób. Każdy obywatel, który odnosi zyski z tytułu zbycia prawnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach musi się z nich odpowiednio, ale i równocześnie poprawnie rozliczyć. Jak zatem powinniśmy właściwie podejść do tego zagadnienia, by nie sporządzić sobie specjalnych kłopotów?

Zadanie to może wydawać się dla pewnej części z nas wyjątkowo enigmatyczne, pomimo tego są to tylko pozory. Wystarczy wyłącznie zrozumieć pewny stały i utarty schemat, a w przyszłości zrealizowanie tego rodzaju rozliczeń nie sprawi nam wiele problemu. Newralgicznym zeznaniem płatniczym, który musi zostać w tym przypadku przez nas rozliczone to pismo Pit 38 (strona na której wykonasz formularz zeznaniowy PIT 38). Każdy podatnik, który w ostatnim roku pozbył się papierów wartościowych bądź też zdobył istotne dochody finansowe z tytułu rozmaitych instrumentów bankowych czy maklerskich musi obligatoryjnie go uzupełnić. W tym miejscu warto podobnie podkreślić, że obowiązek jest na nas nakładany trafnie do daty, w której doszło do jasnego i odpłatnego pozbycia się przez nas papierów wartościowych. Istotną pomoc w tym miejscu może bez wątpliwości przedstawić nam nasze biuro maklerskie pod wymogiem, że wszelkie dokonane transakcje były realizowane za jego pełnomocnictwem.

W przeciwnym przypadku musimy obowiązkowo uzupełnić to charakterystyczne zeznanie podatkowe. Każdy z małżonków jest zobowiązany uzupełnić je samodzielnie.