Systemy E-procurement jako opcja dla typowych kanałów wymiany towarowej

E-procurement to zakupy realizowane drogą elektroniczną. Najlepszym zamiarem wdrożenia owych rozstrzygnięć jest obniżenie wydatków, podwyższenie klarowności zakupów, także zredukowanie zaangażowania ludzi w procesy zakupowe.

Internet

Autor: http://pixabay.com
Źródło: http://pixabay.com
systemy E-procurement stanowią segmenty będące alternatywą dla tradycyjnych kanałów wymiany towarowej (e-procurement system). Mogą być wykorzystywane w przedsiębiorstwach do sprzedaży i kupna towarów i usług. Nadrzędnymi walorami elektronicznych zakupów jest całkowita automatyzacja procesu zakupowego, łatwiejsze zarządzanie procesem zakupowym, standaryzacja asortymentu, również kontrahentów. Taka forma realizacji zamówień zapewnia większą klarowność i konkurencyjność. Przy takiej formie zakupów niebagatelną rolę gra zaufanie do uczciwości tak jak nabywającego, jak i dostawcy. System gwarantuje wsparcie pełnego procesu zakupowego od chwili planowania kupna, przez opracowanie analiz i metod zakupowych, kierowanie relacjami z partnerami, konstruowanie dokumentacji, dobór dostawcy, kontraktacji, realizacji zamówienia, zarządzanie kontraktami do nadzorowania realizacji płatności i rozliczenia kupna.
platforma zakupowa

Autor: Times Square Public Relations
Źródło: Times Square Public Relations
Platforma zakupowa jest niezwykle wartościowa dla firm. Każde rodzaje przedstawienia oferty w Internecie dają namacalne korzyści ze względu na obszerną liczbę ewentualnych klientów, którzy nie poznaliby tej oferty w sposób konwencjonalny (Logi-Trade).

Stosowanie tych narzędzi hamuje biurokrację, gdyż większa część formularzy tworzona jest automatycznie na podstawie wzorów zapełnianych wdrażanymi, bądź zarejestrowanymi danymi.